Profesori - LTD - liceul teoretic decebal constanta

Go to content

Main menu:

Profesori

Personal
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
UDUDEC LAURA
IGNAT LAURA
IORDACHE MIHAELA
BĂRBULEŢ ELENA
EPURE MIHAELA
FEODOR AGRIPINA
STANCA GABRIELA
SIMION DANIELA

LIMBA ENGLEZĂ
CHERIM SEZEN
COMĂNICI IZABELA
BREBEANU CRISTINA
ZECHIU ROXANA

LIMBA FRANCEZĂ
CHIRATCU ADRIANA
NEGOESCU SIMONA
RAITĂ GABRIELA
SINANE ANASTASIA
MARIN MARIA

LIMBA GERMANĂ
PASCU LILIANA

MATEMATICĂ
BALCAN CAMELIA
DRAGOMIR SIMONA
LUPU TUDOREL
SVINARCIUC LILIANA
ZAHARESCU ATENA
SĂMULESCU DANIELA

FIZICĂ
IVĂNESCU MĂDĂLINA
OPREA FILIS
POPA VICTORIA
TOPOR NARCIZA
FILIMON MARINELA
PETCU LUCIAN

CHIMIE
CALENIC JENICA
ŞERBAN CORNELIA
MARGA INGRID CORALIA

BIOLOGIE
BĂLTUŢĂ FLORICA
CROITORU MARILENA
POȘERBA MONICA

ISTORIE 
DOMINTE PAUL
VICOL MARIAN
MUNTEANU TATIANA

GEOGRAFIE
CAZACU STELIANA
DUMITRU IULIANA

ŞTIINŢE SOCIO-UMANE
CHIRILĂ AURORA
POTÎRNICHE NEDELUŞA
TODE VASILICA OTILIA
BÂRLĂ ADRIAN

RELIGIE
IVAN RĂZVAN RAUL
CIOBANU MIHAI

INFORMATICĂ
CHIRCULESCU ANCA
COJOCAR-HOROBĂŢ LUMINIŢA
DRAGOMIR ELENA

EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ
ANGHEL MARGARETA

EDUCAȚIE PLASTICĂ
BIŢAN ŞTEFANIA
POPA NICOLETA

EDUCAŢIE MUZICALĂ
MURARU BETUEL
SAVA VICTORIA
DAMIAN SILVIU

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
CONSTANTIN ADRIANA
NEGREA MIRELA
BUMB FLORIN

 
COMISIA METODICĂ LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
Responsabil: prof. Ududec Laura Elena
Membri:
1. Bărbuleţ Elena
2. Epure Mihaela
3. Feodor Agripina
4. Ignat Laura
5. Iordache Mihaela
6. Simion Daniela
7. Stanca Gabriela

COMISIA METODICĂ MATEMATICĂ - INFORMATICĂ
Responsabil: prof. Zaharescu Atena – Georgeta
Membri:
1. Balcan Camelia Georgeta
2. Chirculescu Anca
3. Cojocar-Horobăţ Luminiţa
4. Dragomir Elena
5. Dragomir Simona Carmen
6. Sămulescu Daniela Aurora
7. Lupu Tudorel
8. Svinarciuc Liliana

COMISIA METODICĂ ŞTIINŢELE NATURII (chimie, fizică, biologie)
Responsabil: prof. Şerban Cornelia
Membri:
1. Băltuţă Florica
2. Calenic Jenica
3. Croitoru Marilena
4. Filimon Marinela
5. Ivănescu Mădălina
6. Marga Ingrid Coralia
7. Oprea Filis
8. Petcu Lucian Cristian
9. Popa Victoria
10. Poşerba Monica – Simona
11. Topor Narciza Parchiva

COMISIA METODICĂ LIMBI MODERNE
Responsabil: prof. Negoescu Simona – Nela
Membri:
1. Brebeanu Cristina
2. Cherim Sezen
3. Chiratcu Adriana
4. Comănici Izabela
5. Marin Maria
6. Manea Iolanda
7. Pascu Liliana
8. Raită Gabriela
9. Sinane Anastasia Cristina
10. Zechiu Roxana

COMISIA METODICĂ OM ŞI SOCIETATE (istorie, geografie, ştiinţe sociale, religie)
Responsabil: prof. Dominte Paul
Membri:
1. Bîrla Adrian
2. Cazacu Steliana
3. Chirilă Aurora
4. Ciobanu Mihai
5. Dumitru Iuliana – Aurelia
6. Ivan Răzvan – Raul
7. Munteanu Tatiana
8. Potîrniche Nedeluşa
9. Tode Vasilica-Otilia
10. Vicol Marian

COMISIA METODICĂ EDUCAŢIE FIZICĂ, ARTE ŞI TEHNOLOGII
Responsabil: prof. Constantin Adriana
Membri:
1. Anghel Margareta
2. Biţan Ştefana
3. Bumb Florin
4. Damian Silviu
5. Muraru Betuel
6. Negrea Mirela
7. Popa Nicoleta
8. Sava Victoria

COMISIA METODICĂ ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR
Responsabil: prof. înv. preşc. Nistor Claudia
Membri:
1. Pilici Luminiţa
2. Conţu Iulia Gabriela
3. Racoviţă Simona Daniela

COMISIA METODICĂ ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR
Responsabil: prof. înv. primar
Membri: Jurubiţă Mirela
1. Avram Elena
2. Alexe Valentina
3. Ciocan Livia
4. Gheorghe-Stoicescu Sorana
5. Ioniţă Gabriela
6. Lupu Luiza
7. Muşat Maria
8. Nedelcu Eugenia
9. Petrencu Simona
10. Trandafir Denisa Cristina
11. Uzum Cristina Ionela

COMISIA PENTRU CURRICULUM
Preşedinte: director prof. Svinarciuc Liliana
Responsabil: director adjunct prof. Chiratcu Adriana - Roxana
Membri – responsabilii comisiilor metodice şi CPPE:
1. Constantin Adriana
2. Dominte Paul
3. Ududec Laura Elena
4. Negoescu Simona
5. Nistor Claudia
6. Şerban Cornelia
7. Zaharescu Atena
8. Jurubiţă Mirela
9. Dumitru Iuliana

COMISIA DE EVAULARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII
Coordonator: director adjunct prof. Chiratcu Adriana
Membri:
1. prof. Dragomir Elena
2. prof. Şerban Cornelia
3. prof. Zaharescu Atena

COMISIA PENTRU CONTROLUL MANAGERIAL INTERN
Preşedinte director adjunct prof. Chiratcu Adriana
Vicepreşedinte: contabil şef, Cilioaică Corina
Secretar: secretar şef, Ali Alina
Membru: administrator, Păun Mioara

COMISIA DE PROMOVARE A IMAGINII ŞCOLII
Coordonator: director adjunct prof. Chiratcu Adriana – Roxana
Membri:
1. Bărbuleţ Elena
2. Biţan Ştefana
3. Cojocar-Horobăţ Luminiţa
4. Chirculescu Anca
5. Nenciu Marian

COMISIA DE PERFECŢIONARE ŞI FORMARE CONTINUĂ
Responsabil cu dezvoltarea profesională: prof. Popa Victoria
Responsabil cu profesorii debutanţi: prof.inv.primar Ioniţă Gabriela
Membri:
1. Epure Mihaela
2. Oprea Filis
3. Topor Narciza Paraschiva

COMISIA PENTRU PROIECTE ŞI PROGRAME EDUCATIVE
Responsabil: director adjunct prof. Chiratcu Adriana – Roxana
Coordonator de proiecte şi programe: prof. Dumitru Iuliana
Membri:
1. Balcan Camelia
2. Dragomir Simona Carmen
3. Popa Victoria
4. Topor Narciza Paraschiva

COMISIA PENTRU PROIECTE ŞI PROGRAME EUROPENE
Coordonator : director adjunct prof. Chiratcu Adriana
Responsabil : prof. Poşrba Monica Simona
Membri:
1. Biţan Ştefana
2. Brebeanu Cristina
3. Zaharescu Atena

COMISIA DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
Preşedinte : director prof. Svinarciuc Liliana
Responsabil SSM: Cojocar-Horobăţ Luminiţa
Membri:
1. prof. Dragomir Elena
2. administrator patrimoniu Păun Mioara
3. Dr. medicina muncii Apostol Nicoleta – Gabriela

COMISIA PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
Preşedinte : director prof. Svinarciuc Liliana
Responsabil situaţii de urgenţă: prof. Ciobanu Mihai
Membri:
1. Prof. Lupu Tudorel
2. Informatician Nenciu Marian

COMISIA PENTRU ELABORAREA ORARULUI ŞI PLANIFICAREA SERVICIULUI PE ŞCOALĂ
Coordonator: director adjunct prof. Chiratcu Adriana – Roxana
Membri:
1. Prof. Chirculescu Anca
2. Prof. Dragomir Elena
3. Prof. Zaharescu Atena

COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI ELIMINAREA VIOLENŢEI, A FAPTELOR DE CORUPŢIE ŞI DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ŞCOLAR ŞI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂŢII
Preşedinte: director prof. Svinarciuc Liliana
Membri:
1. Calenic Jenica
2. Cazacu Steliana
3. Chirilă Aurora
4. Ciobanu Mihai
5. Comănici Izabela
6. Negrea Mirela
7. Potîrniche Nedeluşa
8. Vicol Marian
9. Zechiu Roxana

COMISIA PENTRU FRECVENŢĂ, COMBATEREA ABSENTEISMULUI ŞI ABANDONULUI ŞCOLAR
Preşedinte: director adj. prof. Chiratcu Adriana
Membri:
1. Consilier şcolar prof. Chirilă Aurora
2. Calenic Jenica
3. Ciobanu Mihai
4. Comănici Izabela
5. Cojocar-Horobăţ Luminiţa
6. Gheorghe-Stoicescu Sorana-Mariana
7. Muşat Maria

Secretarul Consiliului Profesoral: prof. Bărbuleţ Elena
Secretarul Consiliului de Administraţie: prof. Bărbuleţ Elena
Coordonator de proiecte şi programe educative: prof. Dumitru Iuliana
Coordonator SNAC: prof. psiholog Chirilă Aurora

 
Back to content | Back to main menu