Viziunea și misiunea școlii - LTD - liceul teoretic decebal constanta

Go to content

Main menu:

Viziunea și misiunea școlii

Despre noi
VIZIUNEA


,,Poate ca educaţia va ajunge mereu mai bună şi fiecare dintre generaţiile ce se vor succeda va face un pas mai mult către perfecţionarea omenirii, căci în problema educaţiei constă marele secret al perfecţiunii naturii umane.”

Immanuel KantÎncercăm să consolidam viziunea unui liceu care să transforme informaţia în cunoaştere şi să ofere elevilor cheia spre comunitatea globală a viitorului formând personalităţi armonioase, pragmatice, ataşate valorilor naţionale şi universale.

Liceul Teoretic ,,Decebal” se doreşte a fi o şcoală ce oferă siguranţă tuturor, o şcoală modernă, bine ancorată în realitate, compatibilă cu sistemele europene.

Rutele individuale de pregatire favorizează înnoirea şi transformă şcoala într-o sursă de dezvoltare a comunităţii locale.

Liceul nostru este orientat spre valori şi este deschis tuturor celor care au nevoie de educaţie, indiferent de etnie sau religie, într-o lume a globarizării şi a interferenţelor culturale.MISIUNEA


Şcoala trebuie să aibă mereu în vedere că misiunea sa nu este numai să înveţe pe tânăr tot ce se poate învăţa, ci să-i trezească interesul faţă de ştiinţă şi să-i formeze treptat o viziune realistă asupra omenirii, aratăndu-i căile adevarate prin care se poate autoperfecţiona continuu.

Liceul Teoretic ,,Decebal” are misiunea de a pregăti generaţii competitive de elevi, capabile să se alinieze cerinţelor tot mai exigente ale pieţii internaţionale a muncii din spaţiul european.

Implementarea unor metode moderne de predare, centrate pe elev, la toate disciplinele va duce, în final, la responsabilizarea celor aflaţi acum pe băncile şcolii faţă de propria lor pregătire şi îi va ajuta să devină specialiştii bine pregătiţi ai mileniului al III-lea.

Pregătirea solidă în toate domeniile reprezintă oferta unei şcoli care a înţeles că trebuie să avanseze un raspuns mult mai adaptat cerinţelor sociale şi economice ale unei lumi în continuă schimbare, oferind şanse egale tuturor elevilor, nu numai celor capabili de performanţă.
 
 
Back to content | Back to main menu